free html5 templates

ПОРТФОЛИО

Компанијата ГЕОИНГ МК од 2006 година има учество во JV ( joint venture) компанија со Италијански партнер, фирмата SPG srl, Италија. Со тој чекор компанијата преку новоформираната мешовита фирма СПГ-ГЕОИНГ доби широк пристап до работи на странски пазари и успеа да изврши трансфер на соодветно знаење и опрема за потребите на својата дејност.
Мешовитата фирма на располагање има еден од најдобрите машински паркови за бушење во регионот кој вклучува високо специјализирана опрема за бушење од различни типови и за различни намени. Вкупниот број на машини за бушење кои се на располагање е 32, од кој 12 се во Македонија а 2 во Романија.

Mobirise

Опрема - Механизација

Компанијата е опремена со сопствени основни средства за вршење на дејноста кои вклучуваат 12 машински гранитури за бушење од различни типови, 3 модифицирани багери и соодветно едуциран и спремен техничко-инжинерски кадар за изведба на работите кои го сочинуваат core business-от на компанијата.

Листа на компании

ГЕОИНГ МК доо делува и е присутна во
Македонија, Косово, Романија, Албанија, Турција... 

- Пивара, Скопје,
- Coca-Cola, Skopje
- ТИКВЕШ, Кавадарци
- МАК АУТО СТАР, (Mercedes, Chrysler и Mitsubishi овластен увозник за Македонија), Скопје
- “МАКАР”, (BMW, Rover овластен увозник за Македонија)
- “АУТОМОБИЛЕ СК”, (Alfa Romeo, Lancia, и FIAT овластен увозник за Македонија
- АВТО КУЌА, (Opel и GM овластен увозник за Македонија)
- ДИВЕЛОП group, Скопје
- ORKA холдинг, Скопје
- ПРОТОТИП, Скопје
- СКОПСКИ САЕМ, Скопје
- КУБУС инжинеринг, Скопје
- КОМЕТАЛ ТРЕЈ”, Скопје
- BALKAN STEEL, Скопје
- РЕНОВА, Тетово
- ЈИЕ Универзитет, Тетово
- ТЕХНОМАРКЕТ, Скопје
- ФРИГОТЕХНА, Гостивар
- БЕТОН , Скопје
- ГРАНИТ , Скопје
- ГРАДЕЖНИК, Охрид
- ИЛИНДЕН ад, Скопје
- ИЛИДЕН ад, Струга
- K-15 , Скопје
- БИМИЛК , Битола
- ГУДАЛАТ ,Гудалат
- ВИВАКС , Скопје
- ТИНЕКС , Скопје
- SKOPJE CITY MALL, Скопје
- INOSPEKTAR, Скопје
USAID, Скопје,
- WORLD BANK, Скопје branch office, Skopje

- UNIVERSAL Hospital, Турција 
- YAHYA KEMAL College, Истанбул, Турција
- SISTINA/ACIBADEM Скопје
- Општина Центар, Скопје
- Општина Карпош, Скопје
- Град Скопје
- Град Охрид
- Агенција за патишта на РМ
- Управа за заштита на културно наследство на РМ
- Министерство за транспорт на РМ
- ТРЕГТИА, Приштина, Косово
- ENK Invest, Приштина, Косово
- HORIZONS group, Приштина, Косово
- ARENA, Урошевац, Косово
- MABETEX, Приштина, Косово
- ALTEA 2000, Албанија
- PETROM, Романија
- ENEL, Италија
- SPG, Италија
- IDROESSE, Косово branch office, Приштина
- ALPINA, brach office Македонија
- ТИИРЗ Бунарџик
- JOHNSON CONTROLS, САД
- JOHNSON MATTEY, Велика Британија
- SORAVIA, Австрија
- GAZIT, Израел
- PERA construction, Турција
- TAV tepe akfen, Инстабул, Турција
- CITY PLAZA, Скопје
- IRGO institute, Љубљана, Словенија
- SC F & R Worldwide, Романиа
- SCHNABEL engineering, САД
- CROMBERT & SCHUBERT, Германија